Gokindustrie
03/07/2022 0 reacties

Verdere onrust over deal Ajax en Unibet

Verdere onrust over deal Ajax en Unibet

Het bekend worden van de sponsordeal tussen Ajax en de nieuwe vergunninghouder Unibet leidde bijna onmiddellijk tot maatschappelijke onrust. In eerste instantie toonde het GGZ zich teleurgesteld. De ontevredenheid over de deal kwam met name voort uit de gedachte dat ook Ajax met veel sportieve successen en een zeer gezonde financiële basis toch was gezwicht voor de miljoenen van een gokbedrijf.

GGZ ziet risico in Unibet deal met Ajax

Uiteraard wordt erkend dat een dergelijke deal geheel legaal is en ook vrijwel alle andere betaalde voetbalclubs momenteel een sponsor hebben uit de gokbranche. De GGZ ziet hierin het risico dat gokken ook maatschappelijk steeds meer aanvaard wordt als iets dat vanzelfsprekend is en erbij hoort. Ook voor jongeren en jongvolwassen ontstaat de indruk dat hun sportieve voorbeelden op het veld betrokken lijken bij de goksector ook aks ze niet met een naam van een vergunninghouder op het shirt lopen. Het risico van gokverslaving lijkt daardoor steeds meer te worden onderschat.

Unibet lanceert Unibet Impact

De nieuwe vergunninghouder Unibet heeft inmiddels ook deals gesloten met Telstar en De Graafschap. Unibet realiseert zich dat kansspelen ook risico’s met zich meebrengen. Met Unibet Impact wil het bedrijf zich inzetten voor een online omgeving die veilig en verantwoord is voor iedere consument. Volgens Unibet kunnen legale bookmakers en casino’s alleen duurzaam blijven bestaan als dat veilig en verantwoord spelen overal de norm is. Door de samenwerking met Ajax en andere clubs wil Unibet hierin voorzien door bijvoorbeeld de bestrijding van matchfixing.

Mirjam Bikker (CU) heeft vragen gesteld aan minister Weerwind

Al eerder heeft Mirjam Bikker zich ingezet voor de motie waarbij de regering werd opgedragen een verbod te realiseren voor ongerichte reclame voor risicovolle kansspelen. N eerste instantie heeft dit al geleid tot een verbod op het gebruik van rolmodellen in de reclame per 30 juni. Uit de notities van de Tweede Kamer blijkt dat Bikker ook schriftelijk vragen heeft gesteld aan de minister over de deal tussen Ajax en Unibet. In een tiental vragen gaat zij uitgebreid in op de overeenkomst:

  1. Bent u bekend met het artikel ‘GGZ niet blij met sponsordeal Ajax en online gokbedrijf Unibet?
  2. Wat is uw opvatting over de sponsorovereenkomst tussen Ajax en Unibet?
  3. Welke risico’s ziet u bij deze sponsorovereenkomst voor jongeren die beïnvloed worden doordat hun sportieve rolmodellen zich verbinden aan de online gokindustrie? Hoe beoordeelt u dergelijke sponsorovereenkomsten in het licht van het aanstaande verbod op de inzet van rolmodellen in gokreclames?
  4. In hoeverre voorkomt het aanstaande wettelijk verbod op ongerichte reclames voor risicovolle kansspelen reclame door online gokbedrijven via sponsoring?
  5. Deelt u de inschatting van GGZ Nederland dat de overeenkomst tussen Ajax en Unibet haaks staat op alle inspanningen om gokverslaving tegen te gaan? Zo ja, welke instrumenten heeft u en gaat u inzetten om sponsordeals die ingaan tegen de publieke gezondheid aan banden te leggen?
  6. Deelt u de zorg dat de stapeling van sponsorovereenkomsten door betaalde voetbalclubs met online gokbedrijven bijdraagt aan de normalisering van gokken, juist ook bij een jonge generatie? Op welke wijze voert u hier het gesprek over met de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) en de betaald voetbalorganisaties (BVO)?
  7. Wat vindt u van de uitingen van Unibet dat zij zich met Unibet Impact willen inzetten op voorlichting over verantwoord spelen, preventie van matchfixing en initiatieven van supporters, en dat zij zich met Ajax willen richten op verantwoord spelen in relatie tot mentale gezondheid? Hoe zou u deze vraag beantwoorden als zij ging over de tabaksindustrie?
  8. Bent u het eens met de stelling dat het verreweg te prefereren is dat betaald voetbalorganisaties zich helemaal niet verbinden aan online gokbedrijven omdat dit problemen voorkomt in plaats van nieuwe creëert?
  9. Hoe beoordeelt u het risico dat clubs zich steeds meer genoodzaakt zullen zien om door middel van sponsorovereenkomsten ook miljoenen bij de online gokindustrie op te halen omdat ze anders niet mee kunnen in de ‘ratrace’ met andere voetbalclubs.
  10. Volgt u de ontwikkelingen in andere betaalde Europese voetbaldivisies ten aanzien van de al dan niet toegestane promotie van online gokken? Zo ja, welke lessen zijn daar uit te leren? Zo nee, zou het niet verstandig zijn om dat wel te doen omdat besluiten in het ene land gevolgen hebben voor de aanwas in het andere land?”

Voorsorteren op een verbod op sponsoring door de gokbranche?

Het lijkt duidelijk door de vraagstellingen dat Bikker een stap verder lijkt te willen gaan dan alleen het verbieden van reclame voor de gokbranche. Ook een totaalverbod op sponsoring door gokbedrijven van sportclubs lijkt haar bedoeling. Hierbij haakt ze aan bij haar collega Van Nispen van de SP die vorige week aangaf een motie te zullen indienen met die inhoud.

De beste Online Bookmakers